Çözüm

Ortaklarımız

  • Autodesk silver acc tüm
  • HP Gold 2013
  • Adobe Certified Partner
  • idius

Profosyonel Çözümler

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Envanter Takibi
Müşterinin varolan BT altyapısının envanterinin çıkarılır, bunlar etiketlendirilir, belirlenmiş envanter takip programına girilir, garanti takipleri yapılır.

Yedekleme Düzenlemeleri ve Takibi
Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yedekleme politikalarının belirlenir, bunlar uygulanır ve kontrolü yapılır. Kurtarma planları oluşturulup yazılı hale getirilir. Müşterinin veri güvenliğinden emin olması temin edilir. Yedekleme politikası oluşturduktan sonra yedekleme işlemi müşterinin sorumluluğundadır.


Uygulama Desteği
Müşterinin ofis ortamında kullandığı uygulamaların desteği verilir ve müşterinin sistemini en iyi şekilde kullanması temin edilir.


Altyapı kontrol ve yönetimi
Müşterinin mevcut altyapısı kontrol edilir, süreç içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde altyapıda yapılması gereken iyileştirmeler müşteriye rapor olarak verilir.

Ağ Yönetimi
Müşterinin mevcut ağ yapısı müşterinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetilir, ağ trafiği izlenir ve rapor edilir, gelişen ağ ihtiyaçları tespit edilip müşteriye bildirilir.

Danışmanlık
Müşterinin her türlü BT ihtiyacı belirlenir ve müşteriye BT teknolojilerinden en verimli şekilde yararlanması için öncelik sırası belirtilerek raporlarınır.

Eğitim Danışmanlığı
Müşterinin eğitim ihtiyaçları belirlenmesinde ve uygulanmasında danışmanlık yapılır.

Kurulum

Müşterinin yeni cihazları kurulur, sisteme entegrasyonu temin edilir.

Raporlama

Yapılan tüm işler aylık ve yıllık periyotlarla müşteriye bildirilir ve belli zaman aralıklarında müşteriler ile birlikte bu raporlar değerlendirilir.